Serveis / Altres serveis

ALTRES SERVEIS 
NETEJA

Mitjançant la Unió Temporal d’Empreses amb altres empreses especialitzades en el sector de la neteja d’exterior i interiors, afrontem amb sobrada solvència la neteja d’oficines i també dels exteriors de la zona del Port de Palma de Mallorca, servei de manteniment executat per l’Autoritat Portuària de Balears.