Serveis / Altres serveis

ALTRES SERVEIS 
PATRIMONI HISTÒRIC

El patrimoni arquitectònic històric tal com murades o esglèsies necessita també d’un cert manteniment periòdic. Per dur a terme actuacions a llocs tan sensibles, disposem d’un equip de treballs en alçada, ben format i coneixedor de la problemàtica específica d’aquests edificis. La formació específica en treballs en alçada i el material tècnic necessari fan que aquestes feines puguin desenvolupar-se amb la major seguretat.