JARDINERIA
DISSENY I
EXECUCIÓ

L’equip tècnic de Proyectos Paisajísticos de Baleares S.L. dissenya i desenvolupa els projectes, integrant i valorant tots els paràmetres i establint la millor solució en funció de les possibilitats. L’execució per part de les nostres brigades de treball i amb els nostres propis mitjans, garanteixen la fidelitat al disseny original i l’èxit en l’execució dels projectes. En definitiva PPB ofereix tots els serveis necessaris per a convertir qualsevol espai, en un jardí.