JARDINERIA
FEINES ESPECIALIT-
ZADES

Dins l’entorn de la jardinería i l’obra civil oferim serveis específics que complementen l’oferta de disseny i execució de parcs i àrees verdes de diversa naturalesa. Els paviments de cautxú per a jocs infantils i zones d’oci, la instal·lació de resines per escocells, el subministrament i muntatge de mobiliari urbà i el tractament de l’arbrat singular són alguns dels serveis que complementen l’oferta global de l’empresa en matèria de zones verdes i obra civil.