JARDINERIA
GESPA ARTIFICIAL

A vegades la presència de plantes vives no és possible o no compensen els esforços de manteniment que requereixen. En aquests casos, la  jardinera pot ser substituïda per altres elements funcionals i decoratius que aporten una bona solució. La gespa artificial és un bon exemple de solució funcional per espais a on el manteniment es complica, com per exemple a zones infantils, redones de tràfic  i  altres zones a on l’implantació i manteniment d’una gespa natural és massa complicada.