JARDINERIA
PODES

La poda està prevista en aquelles situacions a on el creixement de l’arbre dins l’entorn urbà presenta inconvenients, tal com l’ invasió d’infraestructures, teulades i façanes, a part d’altres casos específics per altres raons. És necessari el coneixement de la fisiologia, comportament i necessitats de cada espècie, per poder fer una poda encertada i respectuosa, ja que cada tipologia d’arbre presenta un condicionants concrets i específics que s’ha de tenir en compte. Les podes les executem amb camió equipat amb cistella, però també amb un equip d’especialistes ben formats per escometre les feines mitjançant les  tècniques de trepa.