JARDINERIA
TRACTAMENTS FITOSANITARIS

L’actual normativa d’aplicació de fitosanitaris implica la formació acurada del personal que ha de dur a terme aquest tipus de tractament, a més de l’assessorament d’un tècnic qualificat. En aquest sentit l’empresa esta inscrita al  “Registre Oficial  de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària” (ROPO) i disposa de personal format a nivell bàsic i nivell qualificat, així com un assessor registrat en plantilla. A més disposa dels equips necessaris per a la realització de qualsevol tipus de  tractament fitosanitari i la certificació de bon funcionament que atorga el “Registre Oficial de Maquinaria Agrícola” (ROMA). D’aquesta manera es garanteix que els tractaments es realitzen de manera localitzada i específica, una vegada s’han avaluats els danys i identificada la plaga o malaltia a combatre.