Serveis / Obra civil

OBRA CIVIL

L’acumulació d’experiència i l’adquisició d’equips propis ens ha conduit a poder afrontar en l’actualitat tot tipus d’obra civil, tant pública com privada. Algunes feines executades per l’empresa consisteixen en l’estabilització de talussos, construcció de murs i feines en pedra seca, construcció i reformes d’habitatges unifamiliars, obra civil per l’execució de zones verdes, urbanitzacions i aparcaments, i dotació de serveis a nuclis urbans. La classificació estatal de contratistes avala la solvència de l’empresa en excavacions i moviments de terra, obres de vials i urbanització, reformes d’edificis, pavimentacions i obra civil en general. Tot això, confiant en un equip humà altament qualificat i uns mitjans materials moderns, renovats i d’avanguarda.