Serveis / Tancaments

TANCAMENTS

Realitzem tot tipus de tancaments en qualsevol espai, inclòs en zones muntanyoses de difícil accés. D’aquesta manera ens adaptem a les necessitats i utilitzem diversos materials: paret de marès, pedra seca, tancaments de fusta tractada o barres d’ullastre, tancaments modulars amb panells prefabricats i també tancaments amb tot tipus de reixa metàl·lica. Entre els tancaments més específics cal destacar els poltrers per a cavalls.