Serveis / Treballs agroforestals i cursos fluvials

TREBALLS AGROFORESTALS I CURSOS FLUVIALS

Els tractaments silvícoles i la gestió forestal es troben entre les primeres feines que PPB va dur a terme des de l’inici de la seva activitat. A més de l’obertura de tallafocs i faixes auxiliars a les masses forestals per a la protecció contra incendis, ens encarreguem d’executar repoblacions, treballs de recuperació paisatgística i restauració de zones degradades. També portam a terme neteges de torrents i cursos d’aigua, construcció de faixes antierosió en zones cremades per evitar la pèrdua de sòl i afavorir la regeneració natural, i la plantació de vinyes i altres cultius en zones agrícoles i muntanyoses. Mitjançant el nostre viver, produïm i recuperem planta forestal exemplar.