Trabajos agrícolas y forestales

Serveis

Fusta tractada i senyalística

La fusta utilitzada per a la construcció dels diferents elements és de pi, i rep un tractament mitjançant autoclau de tipus IV (classe d’ús IV), concebut per a l’ús de la fusta exposada a la intempèrie de manera contínua. Aquest procés de buit-pressió-buit protegeix la fusta de l’acció biològica dels microorganismes (fongs principalment) que, si no es dugués a terme aquest tractament, l’acabarien podrint.

D’aquesta manera, una àmplia varietat de productes com ara escales, passarel·les, plataformes d’observació, ponts, pantalles visuals (normalment per ocultar contenidors d’escombraries o serveis), tanca de protecció per a carril bici, mobiliari d’àrees recreatives i senyalística de fusta en general, es munten i instal·len in situ amb un disseny específic i adaptat a cada situació, que permet normalment una excel·lent integració dins el paisatge

Diseño web: Joan Garau

Programación web y hosting:  fuster.es

Skip to content