Serveis

Altres feines específiques

Dins l’entorn del paisatgisme i l’obra civil oferim serveis de caràcter més específic, que consisteixen en treballs especialitzats que complementen la nostra activitat. De vegades, la presència de plantes vives no és possible o no compensa els esforços de manteniment que requereixen. En aquests casos, la jardineria pot ser substituïda per altres elements funcionals i decoratius que aporten una bona solució. La gespa artificial és un bon exemple de solució funcional per a espais on el manteniment es complica, com per exemple a zones infantils, rotondes de trànsit i altres zones on la implantació i el manteniment d’una gespa natural és massa complicada.

El patrimoni històric tal com muralles, esglésies, monuments prehistòrics (Talaiots), etc. necessita també un cert manteniment periòdic. Per dur a terme actuacions a llocs tan sensibles com aquests, tenim un equip de treball ben format i coneixedor de la problemàtica específica d’aquests conjunts arquitectònics. La formació en treballs en alçada i el material tècnic necessari fan que aquests treballs puguin desenvolupar-se amb total seguretat.
La col·locació de paviments de cautxú per a jocs infantils i zones d’oci, la instal·lació de resines per a escocells, el subministrament i muntatge de mobiliari urbà i el trasplantament i tractament de l’arbrat singular són alguns dels serveis que complementen l’oferta global de l’empresa en matèria de zones verdes i obra civil.

Diseño web: Joan Garau

Programación web y hosting:  fuster.es

Skip to content