Serveis

Feines agrícoles i forestals

Realitzem tota mena de tancaments a qualsevol espai, inclòs en zones muntanyoses de difícil accés. Ens adaptem a les necessitats i utilitzem diversos materials: paret de pedra de marès, pedra seca a l’estil tradicional, tancaments de fusta tractada o barres d’ullastre, tancaments modulars amb panells prefabricats i també amb tota classe de reixa metàl·lica. Entre els tancaments més específics cal destacar els poltrers per a cavalls. La fusta que fem servir rep un tractament en autoclau de tipus IV (classe d’ús IV), concebut per fer servir aquesta fusta en exposicions a la intempèrie de forma contínua.

Els tractaments silvícoles i la gestió forestal es troben entre les primeres tasques que PPB va dur a terme des del començament de la seva activitat. A més de l’obertura de tallafocs i faixes auxiliars a les masses forestals per a la protecció contra incendis, ens encarreguem d’executar repoblacions, treballs de recuperació paisatgística i restauració de zones degradades. A més de tots els treballs comuns de tipologia agrícola, també duem a terme tasques més específiques com ara neteges de torrents, construcció de faixes antierosió (sobretot en zones cremades per evitar la pèrdua de sòl i afavorir la regeneració natural), i la plantació de vinyes i altres cultius en zones agrícoles i muntanyoses entre d’altres.

Diseño web: Joan Garau

Programación web y hosting:  fuster.es

Skip to content