Serveis

Reformes i obra civil

L’acumulació d’experiència i l’adquisició d’equips propis ha fet possible que l’empresa pugui afrontar amb garanties tota mena d’obra civil o de reforma, tant pública com privada. Alguns dels treballs executats per l’empresa consisteixen en l’estabilització de talussos, construcció de murs i treballs en pedra, construcció i reformes d’habitatges unifamiliars, obra civil per a l’execució de zones verdes, urbanitzacions, aparcaments i dotació de serveis a nuclis urbans.

La classificació estatal de contractistes avala la solvència de l’empresa en excavacions i moviments de terra, obres de vials i urbanització, reformes d’edificis, pavimentacions i obra civil en general. Tot això, confiant en un equip humà altament qualificat i uns mitjans materials moderns i renovats de manera continuada.

Diseño web: Joan Garau

Programación web y hosting:  fuster.es

Skip to content