LOGO

PAISATGISME I OBRA CIVIL

Compromís de qualitat, sostenibilitat i respecte pel medi ambient.

QUALITAT

Ens preocupam de la recerca i cura de l’equilibri
entre les execucions dels projectes i
un rigorós respecte amb el medi ambient

  

NOSALTRES

Desde 1995 oferim el nostre servei
integral de paisatgisme i obra civil a
empreses, particulars i
administracions públiques…

  

 

CONTACTE

(+34) 971 622 829
C. Llibertat 30, Loc. B. 07013 Palma
De dilluns a divendres de 8 a 19h
ppbsl@ppbsl.com