Serveis / Fusta tractada i senyalistica

FUSTA TRACTADA I SENYALÍSTICA

La fusta utilitzada per a la construcció dels diferents elements és de pi silvestre i rep un tractament en autoclau del tipus IV (classe d’ús IV), concebut per a l’ús d’aquesta fusta en exposicions a la intempèrie de forma continua. Aquest procés de buit-pressió-buit protegeix la fusta de l’acció biològica dels microorganismes (fongs principalment) que, de no dur-se a terme l’acabarien podrint.

D’aquesta manera, una amplia varietat d’elements tals com escales, passarel·les, plataformes d’observació, ponts, pantalles visuals (normalment per ocultar contenidors de fems o serveis), tancaments de protecció per a carrils bici, mobiliari d’àrees recreatives i senyalística de fusta en general, es munten i s’instal·len in situ amb un disseny específic i adaptat a cada situació, que permet normalment una excel·lent integració amb el paisatge de la zona.