NOSALTRES

Desde l’any 1995 a les Illes Balears

Proyectos Paisajísticos de Baleares S.L., inicia la seva activitat a les Illes Balears l’any 1995 amb la intenció d’oferir un servei integral a empreses, particulars i per a l’administració pública. D’aquesta manera, l’empresa compta amb una estructura multidisciplinari, que comprèn un elevat nombre de professionals especialitzats en treballs de diversa naturalesa.

Tots els serveis de paisatgisme i obra civil
amb un equip multidisciplinar
d’especialistes i professionals.

Aquests anys d’experiència ens han conduït a la recerca de l’equilibri necessari entre les execucions dels projectes i un rigorós respecte amb el medi ambient. En aquest sentit, proyectos paisajísticos de Baleares S.L., ha estat certificada segons la norma internacional de medi ambient, ISO 14001:2004. De la mateixa manera, la millora contínua en els serveis oferts i la recerca de solucions cada vegada més eficaces, han fet que l’empresa hagi estat certificada segons la norma de qualitat ISO 9001:2008.

A les nostres activitats habituals de disseny, execució i manteniment de jardins, hem afegit durant aquests darrers anys la creació de cobertes vegetals i jardins verticals. D’aquesta manera, ens mantenim a l’avantguarda de la jardineria, a través de la formació del nostre personal en aquestes noves tècniques i la seva posada en marxa en projectes tant públics com privats.

Amb l’objectiu d’oferir un servei integral, les nostres activitats també inclouen tot tipus de serveis agroforestals, tancaments i obra civil, desenvolupant els nostres serveis en tot l’arxipèlag.